Danh mục sản phẩm

SCAN: là dùng máy quét lên giấy tờ hình ảnh để lưu vào máy tính bằng tín hiệu số, rồi từ máy tính người ta có thể chĩnh sửa khi nào vừa ý thì in ra.

SCAN TRẮNG ĐEN/ MÀU A0-A4: scan tài liệu cho khách vào máy tính sau đó in ra giấy. Tùy theo khách có nhu cầu in trắng đen hoặc in màu mà chọn máy in

Ưu điểm : có thể chỉnh sửa đúng ý rồi mới in từ file gốc, lưu được tài liệu lâu hơn không sợ mục nát, mất,...

Nhược điểm : hơi mất thời gian để scan sau đó mới in ra giấy theo yêu cầu của khách hàng

  • Quy cách : thao tác trên máy scan sau đó in ra giấy

  • Kích thước : Tùy theo yêu cầu của khách hàng

  • Thành phẩm: In ra giấy là trắng đen hay có màu

  • Chất liệu: Giấy 68, 70, 80, giấy in ảnh, ….

Hiển thị

Scan trắng đen/ màu A0-A4

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả