Danh mục sản phẩm


Giấy tiêu đề
( Oanh ): là loại giấy chứa thông tin , địa chỉ liên lạc dùng để làm hợp đồng, báo giá, in tài liệu…

Ưu điểm : thể hiện được logo và thông tin của công ty tạo sự chuyên nghiệp hơn

Nhược điểm:  chỉ in được một mặt và chất liệu giấy không làm dày được, chỉ in được trên giấy kích thước a4 và a5

Quy cách :

In nhanh/ offset 1-4 màu CMYK trên 1 mặt

Kích thước : giấy a4 và a5

Thành phẩm : giấy thể hiện được thông tin của khách hàng

Loại giấy :    : Giấy Couche (150-200)/ Ivory (150-200), giấy mỹ thuật

Hiển thị

In Nhanh Giấy Tiêu Đề

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả