Danh mục sản phẩm


IN NHANH CATOLOGUE :
là ấn phẩm giới thiệu về sản phẩm và nhà cung cấp của các doanh nghiệp. Catalogue được sử dụng mang mục đích thông báo 1 phương pháp chi tiết, hình ảnh rõ ràng để cho người mua không cần tới trực tiếp tổ chức mà vẫn hiểu được về sản phẩm và nhà sản xuất họ mang ý định tìm hoặc dùng In catologue đóng kim : Được đóng bấm kim giữa hoặc ngang, thông thường khách hàng sẽ đóng 2 hoặc 3 kim để cố định catologue:

Hiển thị

In Nhanh Catalogue

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả