Danh mục sản phẩmIN NHANH BẰNG KHEN - GIẤY CHỨNG NHẬN
: Là một hình thức trao tặng, tuyên dương thành tích, hiệu quả của một cá nhân, đơn vị, tập thể. Để thể hiện tính trang trọng và giá trị của sự tuyên dương đó thì bằng khen đẹp là một yếu tố quyết định.

Quy cách : In nhanh/ offset 4 màu  trên 1 mặt

Kích thước : 297 x 210mm

Thành phẩm : Cắt, bế thành phẩm theo yêu cầu bất kỳ hình dáng nào.

Loại giấy : Giấy couche , fort

Hiển thị

In Nhanh Bằng Khen - Giấy Chứng Nhận

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả