Danh mục sản phẩm

NAME CARD

KTTK 92x56mm  - KTTP 90x54m

Danh Thiếp Nhanh Lấy Ngay

Số Lượng

Couche 300

Fort 250

Kraft Nhật 280

1 Hộp/ Tên

70,000

60,000

80,000

2 Hộp/ Tên

130,000

110,000

150,000

3 Hộp/ Tên

180,000

165,000

210,000

4 Hộp/ Tên

240,000

200,000

280,000

5 Hộp/ Tên

300,000

250,000

325,000

Tuỳ Chọn Thêm

  • Bo Góc

  • Cấn Đường Gấp

  • Ép Nhũ Vàng

  • Thay Nội Dung

  • In Giấy Của Khách    

 
  • 20,000/ hộp

  • 15,000/ hộp

  • 100,000/ hộp + Khuôn 180,000

  • 10,000/ hộp

  • 70,000/ hộp

Hiển thị

In Namecard Nhanh - Lấy Ngay 30P

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả