Danh mục sản phẩmIn catologue yêu cầu riêng
: Khách hàng có thể lựa chọn chất liệu và cách đóng catologue theo ý thích.

Qui cách sản phẩm

- Kích thước,số trang : Theo yêu cầu

Qui cách: In 4 màu

- Gia công: Đóng lò xo (nhựa, kẽm , xoắn ), keo gáy,đóng kim,

- Chất liệu: Giấy Couche , giấy fort , giấy mỹ thuật

Hiển thị

In Catalogue Yêu Cầu Riêng

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả