Danh mục sản phẩmcatologue đóng kim :
Được đóng bấm kim giữa hoặc ngang, thông thường khách hàng sẽ đóng 2 hoặc 3 kim để cố định catologue:

Qui cách sản phẩm

- Kích thước,số trang : Theo yêu cầu

Qui cách: In 4 màu

- Gia công: Đóng 2 kim giữa,đóng kim ngang

- Chất liệu: Giấy Couche , giấy fort , giấy mỹ thuật

Hiển thị

In Catalogue Đóng Kim

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả