Danh mục sản phẩmIn catologue đóng keo gáy :
Được đóng bằng 2 loại keo :  Nguội và nhiệt .  Là kỹ thuật gia công catalogue dành cho những ấn phẩm có số lượng trang lớn khoảng từ 32 trang trở lên.

Qui cách sản phẩm

- Kích thước,số trang : Theo yêu cầu

Qui cách: In 4 màu

- Gia công: Đóng bằng keo ( nhiệt hoặc nguội)

- Chất liệu: Giấy Couche , giấy fort , giấy mỹ thuật

Hiển thị

In Catalogue Đóng Keo Gáy

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả