Danh mục sản phẩmIn bao thư lớn : Là loại bao thư lớn nhất,nó chứa đựng được 1 cuốn catalogue A4, một hợp đồng A4,hay một biên bản, 1 cuốn biểu mẫu để nguyên

Qui cách sản phẩm

- Kích thước :25x35cm,885

- Qui cách:  In Offset 2 màu / 4 màu, cắt bế và gia công thành phẩm

- Gia công: Có dán keo nắp hoặc không dán keo nắp.

- Chất liệu: giấy Ford, giấy couche, giấy kraft 

Hiển thị

In Bao Thư Lớn

Danh mục đang cập nhật!

Mục Tuỳ Chọn - Sáng Tạo Riêng

Xem tất cả